Sparebankstiftinga i fylket støtta bruprosjektet

Vi fekk gladmeldinga i forrige veke om at Sparebankstiftinga i fylket igjen har løyvd midlar til oss. I fjor fekk vi 150.000 til grillhytte. I år fekk vi eit likelydande beløp til bygging av bruer ut over holmane frå stranda. Vi er svært takksame for gåva, og vil...

Vi minner om dugnad på torsdag

Kvar torsdag kl 18.00 er det dugnad på Sørstrand. Ta med deg arbeidshanskar og ta del i rydding av greiner og anna førefallande arbeid. Vi treng mange hender i arbeid om vi skal få rydda alt til sommeren kjem. Oppdatert 8. mai-2012 Dugnadane er førebels...

Val på årsmøte 29. mars 2012

Årsmøtet i Sørtrand Folkepark valde følgjande styremedlemmar for 2 år: Jan Henrik Nygård, Sigmund Frøyen, Magne Hovland og Audhild Teigen (Eirik Rostad Ness stod ikkje på val). Som varamedlemmar vart Tor Solheim-Olsen og Sturle Sunde valt for 2 år. Til å leie...