Val på årsmøte 29. mars 2012

Årsmøtet i Sørtrand Folkepark valde følgjande styremedlemmar for 2 år: Jan Henrik Nygård, Sigmund Frøyen, Magne Hovland og Audhild Teigen (Eirik Rostad Ness stod ikkje på val). Som varamedlemmar vart Tor Solheim-Olsen og Sturle Sunde valt for 2 år. Til å leie...