Referat styremøtet 19. september.

Referat styremøte Sørstrand Folkepark 19.september 2019 Møtet holdt hos Ole Martin Bøhn, Hans Blom gt 29 klokka 1930 – 2100 Innkalling via messenger. Sakliste: VedtektsendringarInnkalling ekstraordinært årsmøteFastsetting av årsavgiftMobilisering til...