Som dugnadsmedlem er du blant våre viktigaste støttespelarar og deltek aktivt i kultiveringa og utvikligna av parken. Du vil få utdelt nøkkel til grillstova og kan nytte denne til ulike sammankomstar for deg og din familie, sjølvsagt innafor visse rammer. Ta kontakt med Isabella på mobil 913 83 935 eller epost sorstrand@gmail.com, og meld deg til teneste. Vi ser fram til å ønskje deg velkommen i dugnadsgjengen.