Vi fekk gladmeldinga denne veka om at årsmøtet i Industri Energi Ewos vedtok å løyve kr 5000 til Sørstrand Folkepark. Det set vi utrolig stor pris på, og håper at andre bedrifter let seg inspirere til å gjere likeeins. Vi treng kvar krone vi kan få til oppgradering av stranda og området rundt.