Sørstrand Folkepark har konkrete planar for oppgradering av badestranda på Sørstrand. Du finn teikningar på heimesida som viser korleis stranda vil sjå ut etter ei ansiktsløfting. Dette er eit løft til glede for ein heil by og skal etter planen stå ferdig til Jonsok 2012. Vi treng pengar for å kunne realisere planane, og vil utfordre både privatpersonar og bedrifter om å støtte oss gjennom vinteren med pengegåver. Vi har gode eksempler til etterfølging, der lokale bedrifter har gjeve kr 5000 til foreininga. Vi oppfordrar fleire til å gjere likeeins!