I konstituerande styremøte den 15. april vart Jan Henrik Nygård gjenvalt til styreleiar for 2 nye år. Sigmund Frøyen vart gjenvalt som nestleiar. Øvrige styremedlemmar er Magne Hovland, Audhild Teigen og Eirik Rostad Ness.