Velkommen til årsmøte i Sørstrand Folkepark

Tid: 29. april 2014 klokka 18.00

Stad: Norblikks lokalar i Hamregata 36

Årsmøtesaker: Sjå foreløpig årsrapport på heimesida vår

Saksinnspel sensdast til: sorstrand@gmail.com