Kontakt

Foreninga Sørstrand Folkepark,

organisasjonsnummer 995 717 468.

E-post: sorstrand@gmail.com

Jan Henrik Nygård

Magne Hovland

  • Styremedlem
  • Ansvar: Prosjektleiar
  • Adresse: Sørstrandveien 4
  • Mob: 901 68 050
  • E-post: svmahov@online.no

 

Tor Solheim-Olsen

 

E-post til Sorstrand Folkepark: sorstrand@gmail.com

Du finn oss og på Facebook