2011 Firdaposten

Får midlar frå Ewos

2011.12.15 Får midlar frå Ewos Pdf fil

.

Totalentreprise

2011.09.2011 Totalentreprise Pdf fil

.

Nasjonal strandryddingsdag

2011.09.13 strandrydding 1. pdf fil

2011.09.14. strandrydding. Lenkje  til Firdaposten

2011.09.15 strandrydding 2. pdf fil

2011.09.17 strandrydding 3. pdf fil

2011.09.20 strandrydding 4. pdf fil

.

Flaskeknusing

2011.08.06 flaskeknusing pdf fil

.

Lite å finne i sjøen ved Sørstrand

2011.06.28 Lite å finne i sjøen ved Sørstrand

.

St. Hansidyll

2011.06.25 St. Hansidyll

.

Di meining

2011.06.25 Meininger

.

St. Hans bilete i Firdaposten 2011

.

Dugnad

2011.06.21 dugnad Pdf fil

.

Dugnad for Sørstrand Folkepark

Bilete 16.06.2011

.

Skating

2011.06.04 Skating Pdf fil

.

Sånn nokon Lunde

2011.05.21 SånnNokonLunde

.

Sørstrand Folkepark til Stortinget

2011.05.21 Sørstrand Folkepark til Stortinget Pdf fil

.

Krev 300 000 av Sørstrand Folkepark

2011.05.19 Krev 300 000 av Sørstrand Folkepark Pdf fil

2011.05.19 Dugnadsgjeng fekk krav om… Lenkje til Firdaposten

.

Parkeringsplass

2011.05.03 Parkeringsplass Pdf fil

.

Nytt styremedlem

2011.04.02 Nytt styremedlem Pdf fil

.

 Gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane

2011.04.02 Gåve grillhytte

.

Ny traktor og tangrydding

2011.03.15  Traktor Pdf fil

.

Eit byjubileum som peikar framover

Lenkje til Firdaposten

.

Krev arkeologiske undersøkingar

Jpegfil. Publisert Firdaposten torsdag 20. januar 2011

2011.01.20 arke0logiske undersøkingar 1.  pdf fil

2011.02.22 arke0logiske undersøkingar 2 pdf fil

.

Grasrotvinnarar

2011.01.18 grasrotvinnarar

.

Leiar Firdaposten

2011.01.04  leiar Pdf fil

.