Sørstrand Folkepark

Sida er under arbeid

Velkomen til Sørstrand Folkepark si heimeside

Foreininga Sørstrand Folkepark har som føremål å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø. Foreininga sitt arbeid er i stor grad basert på friviljug innsats og den finansierar sitt arbeid via ulike offentlege og private støtteordningar samt gåve. Foreininga treng medlemmar som ønskjer å bidra enten økonomisk eller på annan måte. Les meir om oss her, og ta gjerne kontakt.

Kontakt

Foreninga Sørstrand Folkepark,
organisasjonsnummer 995 717 468.
E-post: sorstrand@gmail.com

Jan Henrik Nygård
Styreleiar
Mob: 913 82 511
E-post: jan.henrik@norblikk.no

Magne Hovland
Styremedlem
Mob: 901 68 050
E-post: svmahov@online.no

Den hemmelege hagen?

Marka i nordaust. Foto: Magne Hovland

Hauststemning

foto:Magne Hovland

Idéskisse servicebygget

  Og her finn du fleire bilete (PDF) SØRSTRAND IDESKISSE

Informasjonsmøte

UTVIKLING AV SØRSTRAND FRIOMRÅDE Sørstrand Folkepark inviterer enkeltpersoner, lag og organsisasjoner til informasjonsmøte om utvikling av Sørstrandsområdet. Møtet vert på Samfunnshuset torsdag 17.august klokka 1830 • Orientering om reguleringsplanen for området •...

St. Hans 2017

Bålsjefen fyrer opp, og folk koser seg i sommarvarmen. Mykje god varme i St. Hansbålet?   Foto:  M. Hovland. 

Grillhytta stengt

Vi må dessverre stenge det helgeåpne tilbudet av grillhytta. To dager på rad har vi funne hytta tilgrisa med søppel og brukt på en måte som er helt uforenlig med intensjonene. Etter spora å dømme er det trolig barn som har misbrukt tilliten. Vi beklager dette på det...

Nytt styre

På årsmøtet 2013 vart følgjande nye styremedlemmar valde: Tor Solheim Olsen, Ingvild Hovland, Ane Eliassen, Helge Sårheim og Eivind Nordvik Hauge. Desse 5 supplerar de 3 som ikkje stod på val: Audhild Teigen, Sigmund Frøyen og Jan Henrik Nygård. Sissel Strømmen vart...

Velkommen til årsmøte for Sørstrand Folkepark

Det vert årsmøte for Sørstrand Folkepark, torsdag 21. mars klokka 20 i grillhytta. Alle medlemmer av Stiftinga Sørstrand Folkepark kan møte. Det vert tatt opp vanlege årsmøtesaker. Sakspapir finn du i førebels årsrapport. Dagsorden 1. Val av ordstyrar 2. Val av...

Grillhytta er open i helgane

Då er hausten her og tid for litt innekos. Legg du turen til Sørstrand i helgane, vil du finne grillhytta open. Her kan du nyte litt peisvarme, ein varm styrkedrikk og kanskje ei småkake også om du er heldig. Legg du ein liten mynt i sparebørsa vår, så held du liv...

Glimt  frå  Sørstrand

Glimt frå Sørstrand

Uværet gav oss ny, fersk tang. Ypperlig kosttilskudd 🙂 . Første brua er nesten fullført. Så får vi håpe på nye midler for å komme oss videre til Flatholmen. . Gaute har laga eit nydleg bord til Varmestova. Tvillingane til Kvellestad godkjenner arbeidet.

Årets første dugnad vert 12. april

Velkommen til dugnad torsdag 12. april kl 18.00. Vi har mykje godt forefallande arbeid å ta tak i. Grusing, spreiing av jord, reinsking av greiner, kapping av krattskog, drenering mv. Vi møtes ved grillhytta, der vi også fyrar opp grillen om veret tillet det.  Godt...

Di bedrift kan gjere forskjellen

Sørstrand Folkepark har konkrete planar for oppgradering av badestranda på Sørstrand. Du finn teikningar på heimesida som viser korleis stranda vil sjå ut etter ei ansiktsløfting. Dette er eit løft til glede for ein heil by og skal etter planen stå ferdig til Jonsok...

Industri Energi Ewos sponsar Sørstrand Folkepark

Vi fekk gladmeldinga denne veka om at årsmøtet i Industri Energi Ewos vedtok å løyve kr 5000 til Sørstrand Folkepark. Det set vi utrolig stor pris på, og håper at andre bedrifter let seg inspirere til å gjere likeeins. Vi treng kvar krone vi kan få til oppgradering av...

Instagram

[wdi_feed id=»3″]