Styret vedtok 19.september å kalle inn til ekstraordinært årsmøte
Møtet blir i Gapahuken på Sørstrand 16.oktober klokka 1800.
Til behandling:

  • Nye vedtekter for Sørstrand Folkepark. Forslaget er presentert under siste nytt.
  • Årskontingent for medlemmer.
  • Saker medlemmene ønsker tatt opp. Forslag sendes til sorstrand@gmail.com