Årsmøte avholdes tysdag 25 februar kl.17,30 i Grillhytta eller Gapahuken.

Her følger aktuelt saksunderlag.

1:         Styrets beretning vedlagt.

2:         Innkomne forslag.

            Det er forslag om vedtektsendring for post 5.4.3 under «Årsmøte behandler»

            Det er framlegg om at en går frå fem styremedlemmer til seks og frå to vararepresentanter til en.

5.4    Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding

2. Årsregnskap

3. Valg av:

– Fem styremedlemmer

– To vararepresentanter

– Valgkomité på to medlemmer

– Revisor

– Eventuelle komiteer

–  Saker meldt fra medlemmer, jfr. Pkt 5.2

3:         Regnskap utleveres i møte.

4:         Revisorerklæring utleveres i møte.

5:         Valgkomiteens forslag er:

Valgkomiteen innstiller etter innspill fra styret og utvide styret fra 5 til 6 faste medlemmer og en vara.

Styret består at følgende representanter i dag:

–        Jan Henrik Nygård  ( leder )

–        Leni Notø   (nestleder)

–        Magne Hovland

–        Irene Hjorthol

–        Knut Roald

Jan Henrik, Magne Hovland og Knut Roald er ikke på valg.

Valgkomiteen Foreslår som medlemmer til styret i Sørstrand Folkepark:

–        Irene Hjorthol , fast medlem

–        Leni Notø , fast medlem

–        Ole Martin Bøhn , fast medlem

–        Fredrik Gulbrandson, som vara medlem.

For valkomiteen Anne Fure Bortne.

6:       Prosjektmuligheter for året presenteres i møte.

Vell møtt

Florø 18.02.20