Framdrift

Den flotte gapahuken

Sørstrand har fått gapahuk.

Foremål

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet og kan såleis påvirke utviklinga av parken.

  • Foreininga har som føremål, i samarbeid med Kinn kommune, å utvikle og realisere Sørstrand Folkepark som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø.
  • Foreininga skal legge til rette for idretts- og fritidsaktivitetar for born, ungdom og funksjonshemma og vil samarbeide med skoler, barnehagar og andre foreiningar som ønskjer å bruke parken.
  • Foreininga skal i sitt arbeid med å utvikle folkeparken ta vare på naturen, miljøet og de kulturminne som finns og den vil vere høyrings- og samarbeidsorgan ovanfor kommunen og andre instansar i saker som vedkjem området.
  • Foreininga sitt arbeid vil i stor grad vere basert på friviljug innsats frå medlemmar og andre og den vil finansiere sitt arbeid primært via offentlege og private støtteordningar samt gåver.
  • Foreininga er upolitisk, sjølveigande og frittståande og skal drivast på ideelt grunnlag. Medlemskap er ope for alle som ønskjer det.
Om Prosjektet

Prosjektet Sørstrand Folkepark famnar gnr 28, bnr 637 og 712, eit område på 175 daa. Det ligg i namnet at ein gjennom dette prosjektet ønskjer å realisere de visjonar og planer som er skildra i områdevurderinga av Sørstrand friluftsområde. Det visast her til bakgrunnsnotatet, rullering av kommunedelplan Florelandet Brandsøy. Prosjektet fekk sin oppstart i 2009 av eldsjeler som ønskte å realisere badestranda. Stranda slik ho er i dag er kommen i stand takka vere stor dugnadsinnsats, pengegåve frå privatpersonar, sponsorar og Kommune. Stranda er på kort tid blitt ein attraksjon både for fastbuande og tilreisanderken.

Kontakt Styret

Foreninga Sørstrand Folkepark
OrgNr: 995 717 468
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styreleiar: Jan Henrik Nygård
Ansvar: Informasjon & PR
Adresse: Brendøveien 18
Mob: 480 13 161
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Dugnadsgjengene

Tusen takk for god innsats!