Sørstrand Folkepark

- folkehelse, byutvikling og betra livskvalitet i ei pakke!!

Velkomen til Sørstrand Folkepark si heimeside

Foreininga Sørstrand Folkepark har som føremål å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø. Foreininga sitt arbeid er i stor grad basert på friviljug innsats og den finansierar sitt arbeid via ulike offentlege og private støtteordningar samt gåve. Foreininga treng medlemmar som ønskjer å bidra enten økonomisk eller på annan måte. Les meir om oss her, og ta gjerne kontakt.

Kontakt

Foreninga Sørstrand Folkepark,
organisasjonsnummer 995 717 468.
E-post: sorstrand@gmail.com

Jan Henrik Nygård
Styreleiar
Mob: 480 13 161
E-post: janhenriknygaard@gmail.com

Magne Hovland
Styremedlem
Mob: 901 68 050
E-post: svmahov@online.no

Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes tysdag 25 februar kl.17,30 i Grillhytta eller Gapahuken. Her følger aktuelt saksunderlag. 1:         Styrets beretning vedlagt. 2:         Innkomne forslag....

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet

Styret vedtok 19.september å kalle inn til ekstraordinært årsmøteMøtet blir i Gapahuken på Sørstrand 16.oktober klokka 1800.Til behandling: Nye vedtekter for Sørstrand Folkepark. Forslaget er presentert under siste nytt.Årskontingent for medlemmer.Saker medlemmene...

Forslag til nye vedtekter for Sørstrand Folkepark.

Forslag til nye vedtekter er enstemmig vedtatt av styret 19. september 2019. Vedtekter for Sørstrand Folkepark. § 1   Navn Foreningens navn er Sørstrand Folkepark. Foreningen har postadresse 6906 Florø. Sørstrand Folkepark skal være registrert i...

Referat styremøtet 19. september.

Referat styremøte Sørstrand Folkepark 19.september 2019 Møtet holdt hos Ole Martin Bøhn, Hans Blom gt 29 klokka 1930 - 2100 Innkalling via messenger. Sakliste: VedtektsendringarInnkalling ekstraordinært årsmøteFastsetting av årsavgiftMobilisering til informasjonsmøte...

Utvikling av Sørstrand Folkepark

Lenke til Plakat
Informasjonsmøte

Informasjonsmøte

UTVIKLING AV SØRSTRAND FRIOMRÅDE Sørstrand Folkepark inviterer enkeltpersoner, lag og organsisasjoner til informasjonsmøte om utvikling av Sørstrandsområdet. Møtet vert på Samfunnshuset torsdag 17.august klokka 1830 • Orientering om reguleringsplanen for området •...

Årsmøte i Sørstrand Folkepark

Velkommen til årsmøte i Sørstrand Folkepark Tid: 29. april 2014 klokka 18.00 Stad: Norblikks lokalar i Hamregata 36 Årsmøtesaker: Sjå foreløpig årsrapport på heimesida vår Saksinnspel sensdast til: sorstrand@gmail.com

Glimt frå Sørstrand

Glimt frå Sørstrand

Uværet gav oss ny, fersk tang. Ypperlig kosttilskudd 🙂 . Første brua er nesten fullført. Så får vi håpe på nye midler for å komme oss videre til Flatholmen. . Gaute har laga eit nydleg bord til Varmestova. Tvillingane til Kvellestad godkjenner arbeidet.

Vi minner om dugnad på torsdag

Kvar torsdag kl 18.00 er det dugnad på Sørstrand. Ta med deg arbeidshanskar og ta del i rydding av greiner og anna førefallande arbeid. Vi treng mange hender i arbeid om vi skal få rydda alt til sommeren kjem. Oppdatert 8. mai-2012 Dugnadane er førebels...

Årets første dugnad vert 12. april

Velkommen til dugnad torsdag 12. april kl 18.00. Vi har mykje godt forefallande arbeid å ta tak i. Grusing, spreiing av jord, reinsking av greiner, kapping av krattskog, drenering mv. Vi møtes ved grillhytta, der vi også fyrar opp grillen om veret tillet det.  Godt...

Di bedrift kan gjere forskjellen

Sørstrand Folkepark har konkrete planar for oppgradering av badestranda på Sørstrand. Du finn teikningar på heimesida som viser korleis stranda vil sjå ut etter ei ansiktsløfting. Dette er eit løft til glede for ein heil by og skal etter planen stå ferdig til Jonsok...

Industri Energi Ewos sponsar Sørstrand Folkepark

Vi fekk gladmeldinga denne veka om at årsmøtet i Industri Energi Ewos vedtok å løyve kr 5000 til Sørstrand Folkepark. Det set vi utrolig stor pris på, og håper at andre bedrifter let seg inspirere til å gjere likeeins. Vi treng kvar krone vi kan få til oppgradering av...

Instagram

[wdi_feed id=”3″]

Bli medlem

Vil du vere medlem i Sørstrand folkepark?
Betal 200 kr. og du er medlem ut 2020.

Vipps 110793. (Hugs å skrive kven det er frå)

eller:

Bankkonto 3705 15 87600

Støttespelarar

http://www.sumitomocorpeurope.com/
http://www.nortekstil.no//
http://www.bravoseafood.no/
http://www.rognaldsengartneri.no/
http://www.tokokker.as/Kafeoggatekj%EF%BF%BDkken/Omoss/tabid/9107/language/nb-NO/Default.aspx
http://www.ewos.com/portal/wps/portal/
http://www.atilaa.no//
http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/
http://195.0.132.47/eik/eik_sentere/foerde
http://www.180.no/firmavis/38366553154561.htm
http://www.allbygg.no/
http://informa.no/Bedrift/308820/A+B+Maskin+Da
http://www.avinor.no/lufthavn/floro?type=d
https://www.ssf.no/wps/portal/3890