Framheva

Velkommen til Sørstrand Folkepark si heimeside

Foreininga Sørstrand Folkepark har som føremål å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø. Foreininga sitt arbeid er i stor grad basert på friviljug innsats og den finansierar sitt arbeid via ulike offentlege og private støtteordningar samt gåve. Foreininga treng medlemmar som ønskjer å bidra enten økonomisk eller på annan måte. Les meir om oss her, og ta gjerne kontakt.

Gåve frå barneskulane i Flora

sørstrand krokane skuleI dag fikk vi ein stor gladnyhet: Elevane ved Krokane barneskule ga hele 17 000 kroner til Sørstrand Folkepark av inntektene fra MGP kunstauksjon som dei tok initiativ til. Og alle barneskulane deltok og står samla bak gåven. Stor takk til alle skulane. Totalt 258 flotte kunstverk vart  produsert! Maken til innsats og kreativitet skal en lete lenge etter. Pengene vil gå til ny spesialsand til volleyballbana. Den er bestilt, og vil forhåpentligvis være på plass til 17. mai. Tusen takk til gjevarane.

Grillhytta stengt

Vi må dessverre stenge det helgeåpne tilbudet av grillhytta. To dager på rad har vi funne hytta tilgrisa med søppel og brukt på en måte som er helt uforenlig med intensjonene. Etter spora å dømme er det trolig barn som har misbrukt tilliten. Vi beklager dette på det sterkeste for vi tror mange vil savne tilbudet.

Nytt styre

På årsmøtet 2013 vart følgjande nye styremedlemmar valde: Tor Solheim Olsen, Ingvild Hovland, Ane Eliassen, Helge Sårheim og Eivind Nordvik Hauge. Desse 5 supplerar de 3 som ikkje stod på val: Audhild Teigen, Sigmund Frøyen og Jan Henrik Nygård. Sissel Strømmen vart vald som ny vara. Ny valnemnd er Erik Rostad Ness og Magne Hovland.

Velkommen til årsmøte for Sørstrand Folkepark

Det vert årsmøte for Sørstrand Folkepark, torsdag 21. mars klokka 20 i grillhytta. Alle medlemmer av Stiftinga Sørstrand Folkepark kan møte. Det vert tatt opp vanlege årsmøtesaker. Sakspapir finn du i førebels årsrapport.

Dagsorden
1. Val av ordstyrar
2. Val av referent
3. Val av 2 medlemmar til å signere protokollen
4. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012
5. Medlemskapssaker
6. Planer og prioriteringar for 2013
7. Innkomne saker
8. Val av styre-, vararepresentantar og valnemnd