Trasig ulykke på Sørstrand

Fredag i påskehelga var ein turgjengar svært uheldig og fall ned i ein bunkers på området aust for grillhytta. Vedkommande glei på utrygge strøplankar nytta som provisorisk sikring av utkikkspunktet. Resultatet vart bl.a. brot i ankelen og utslåtte tenner. Vi har i...

Årets første dugnad vert 12. april

Velkommen til dugnad torsdag 12. april kl 18.00. Vi har mykje godt forefallande arbeid å ta tak i. Grusing, spreiing av jord, reinsking av greiner, kapping av krattskog, drenering mv. Vi møtes ved grillhytta, der vi også fyrar opp grillen om veret tillet det.  Godt...

Årsmøte i Sørstrand Folkepark

Velkommen til årsmøte i Sørstrand Folkepark torsdag 29. mars 2012 kl 19.00 i kafeen på Kystmuseet. Det blir enkel servering. Årsmøtesaker: Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011, planar og prioriteringar for 2012, innkomne saker og val. Forslag til saker må...