Årsmøtet i Sørtrand Folkepark valde følgjande styremedlemmar for 2 år: Jan Henrik Nygård, Sigmund Frøyen, Magne Hovland og Audhild Teigen (Eirik Rostad Ness stod ikkje på val). Som varamedlemmar vart Tor Solheim-Olsen og Sturle Sunde valt for 2 år. Til å leie Jonsok-komiteen vart Jan Nygård valt. Til å skipe Aktivitetspark-prosjektet vart Sturle Sunde valt.