Har du gamle bilete frå Sørstrand? I så fall ber vi om at du tar kontakt. Vi ønskjer å vise gamle bilete på heimesida vår og som utsmykking av grillhytta.