UTVIKLING AV SØRSTRAND FRIOMRÅDE

Sørstrand Folkepark inviterer enkeltpersoner, lag og organsisasjoner til informasjonsmøte om utvikling av Sørstrandsområdet.

Møtet vert på Samfunnshuset torsdag 17.august klokka 1830

• Orientering om reguleringsplanen for området
• Realisering av servicebygg med toalett
• Realisering av gapahuk til nytte for unge, ungdom ,barnehagar og skulane.

Reguleringsplanen åpner for vidareutvikling av området til glede og nytte for dei fleste aldersgrupper i kommunen – bli med å delta i utviklinga av dette eventyret .

Sørstrand Folkepark samarbeidar med kommunen om utvikling av området og ønskjer fleire samarbeidspartar. Utvikling av Sørstrand er som eit kinderegg; – folkehelse, byutvikling og betra livskvalitet i ei å same pakke !