Sørstrand Folkepark

- folkehelse, byutvikling og betra livskvalitet i ei pakke!!

Velkomen til Sørstrand Folkepark si heimeside

Foreininga Sørstrand Folkepark har som føremål å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø. Foreininga sitt arbeid er i stor grad basert på friviljug innsats og den finansierar sitt arbeid via ulike offentlege og private støtteordningar samt gåve. Foreininga treng medlemmar som ønskjer å bidra enten økonomisk eller på annan måte. Les meir om oss her, og ta gjerne kontakt.

Kontakt

Foreninga Sørstrand Folkepark,
organisasjonsnummer 995 717 468.
E-post: sorstrand@gmail.com

Jan Henrik Nygård
Styreleiar
Mob: 480 13 161
E-post: janhenriknygaard@gmail.com

Magne Hovland
Styremedlem
Mob: 901 68 050
E-post: svmahov@online.no

Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes tysdag 25 februar kl.17,30 i Grillhytta eller Gapahuken. Her følger aktuelt saksunderlag. 1:         Styrets beretning vedlagt. 2:         Innkomne forslag....

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet

Styret vedtok 19.september å kalle inn til ekstraordinært årsmøteMøtet blir i Gapahuken på Sørstrand 16.oktober klokka 1800.Til behandling: Nye vedtekter for Sørstrand Folkepark. Forslaget er presentert under siste nytt.Årskontingent for medlemmer.Saker medlemmene...

Forslag til nye vedtekter for Sørstrand Folkepark.

Forslag til nye vedtekter er enstemmig vedtatt av styret 19. september 2019. Vedtekter for Sørstrand Folkepark. § 1   Navn Foreningens navn er Sørstrand Folkepark. Foreningen har postadresse 6906 Florø. Sørstrand Folkepark skal være registrert i...

Referat styremøtet 19. september.

Referat styremøte Sørstrand Folkepark 19.september 2019 Møtet holdt hos Ole Martin Bøhn, Hans Blom gt 29 klokka 1930 - 2100 Innkalling via messenger. Sakliste: VedtektsendringarInnkalling ekstraordinært årsmøteFastsetting av årsavgiftMobilisering til informasjonsmøte...

Utvikling av Sørstrand Folkepark

Lenke til Plakat

Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes tysdag 25 februar kl.17,30 i Grillhytta eller Gapahuken. Her følger aktuelt saksunderlag. 1:         Styrets beretning vedlagt. 2:         Innkomne forslag....

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet

Styret vedtok 19.september å kalle inn til ekstraordinært årsmøteMøtet blir i Gapahuken på Sørstrand 16.oktober klokka 1800.Til behandling: Nye vedtekter for Sørstrand Folkepark. Forslaget er presentert under siste nytt.Årskontingent for medlemmer.Saker medlemmene...

Referat styremøtet 19. september.

Referat styremøte Sørstrand Folkepark 19.september 2019 Møtet holdt hos Ole Martin Bøhn, Hans Blom gt 29 klokka 1930 - 2100 Innkalling via messenger. Sakliste: VedtektsendringarInnkalling ekstraordinært årsmøteFastsetting av årsavgiftMobilisering til informasjonsmøte...

Ny kvileplass

Ny kvileplass

Ny kvileplass på vegen til stranda. Børge og Vegard Brendø har gjort ein flott jobb her og ein stor del av det på dugnad. Stor takk til dei frå Sørstrand Folkepark og Krigsminnelaget.  

Ny sand?

Ny sand?

Då har vi fått inn ny sand, jevna og harva og laga ny plass til boss og pant. Vi har og skaffa mykje godvær til Sørstrand. Ha ein god sumar.? Magne Hovland

Gåve frå barneskulane i Flora

Gåve frå barneskulane i Flora

I dag fikk vi ein stor gladnyhet: Elevane ved Krokane barneskule ga hele 17 000 kroner til Sørstrand Folkepark av inntektene fra MGP kunstauksjon som dei tok initiativ til. Og alle barneskulane deltok og står samla bak gåven. Stor takk til alle skulane. Totalt 258...

Dugnad

Dugnad

Vi fikk reinska stranda for tang anna rusk og rask på dagens dugnad. Finn fram solkrem og bikini og legg turen til Sørstrand i påska. Vi gleder oss til å få det første badebildet! Dugnadsgjengen

Tusen takk til klasse 10A

og klassestyrar Grethe Stavø ved Flora Ungdomsskule. Dei har tømt klassekassa si, og bestemte seg for å gje det som var igjen til Sørstrand Folkepark. Dei har sett inn kr  1147,- på kontoen til parken. Vi er svært takksam, og ønsker alle i klasse 10a ein god...

Sparebankstiftinga i fylket støtta bruprosjektet

Vi fekk gladmeldinga i forrige veke om at Sparebankstiftinga i fylket igjen har løyvd midlar til oss. I fjor fekk vi 150.000 til grillhytte. I år fekk vi eit likelydande beløp til bygging av bruer ut over holmane frå stranda. Vi er svært takksame for gåva, og vil...

Instagram

[wdi_feed id=”3″]

Bli medlem

Vil du vere medlem i Sørstrand folkepark?
Betal 200 kr. og du er medlem ut 2020.

Vipps 110793. (Hugs å skrive kven det er frå)

eller:

Bankkonto 3705 15 87600

Støttespelarar

http://www.sumitomocorpeurope.com/
http://www.nortekstil.no//
http://www.bravoseafood.no/
http://www.rognaldsengartneri.no/
http://www.tokokker.as/Kafeoggatekj%EF%BF%BDkken/Omoss/tabid/9107/language/nb-NO/Default.aspx
http://www.ewos.com/portal/wps/portal/
http://www.atilaa.no//
http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/
http://195.0.132.47/eik/eik_sentere/foerde
http://www.180.no/firmavis/38366553154561.htm
http://www.allbygg.no/
http://informa.no/Bedrift/308820/A+B+Maskin+Da
http://www.avinor.no/lufthavn/floro?type=d
https://www.ssf.no/wps/portal/3890